Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Advokátní kancelář  

Stanislava Wittibschlager  

Advokátní kancelář 

Stanislava Wittibschlager

     Dufourstrasse 165, CH- 8008 Curych

Svycarsko

Tel.: 0042 0 722 284 378

                0041 (0) 43 545 01 50   

           0041 (0) 78 906 81 09

 E-Mail: info@advokat-svycarsko.cz

 

 

Švýcarské právo ve Švýcarsku v Curychu,  švýcarsti advokáti 

Právní poradenství, sluzby obzvlášť ve švýcarském rozvodovém právu, dědickém právu, inkasa a založení obchodních společností, firmy v Svycarsku

 

V hranice přesahujících právních otázek Vám nabízíme jako švýcaršti a němečti advokáti s mateřštinou českého, německého a anglickeho jazyka právní poradenství obzvlášť´ v následujících oblastech švýcarského práva:

Dědické právo, rozvodové právo, rodinné právo, obchodni pravo, právo obchodních společností, pracovní právo, péče o děti, výživné,  poručnictví a opatrovnictví, závěť, manželské a dědické  práva, práva nemovitostí

 

a

 • švýcarské smluvní právovystavení a ošetření švýcarských smluv – kupní smlouvy, smlouvy o dílu, nájemní a pracovní smlouvy, atd. dle švýcarského práva, právo všeobecných smluvních podmínek
 • založení obchodních společností ve Svycarsku (GmbH, AG, Holding - s.r.o.; A.S. atd.), 
 • švýcarské obchodni pravo
 • švýcarské pracovní právo: pracovněprávní smlouvy a dohody ve Švýcarsku, kontrola zúčtování mezd, náhradní požadavky zaměstnance resp. zaměstnavatele, výpovědi ve Švýcarsku, výpověď z důvodů nevhodných resp. za trvání těhotenství, žádosti o soudní smír, pracovněprávní žaloby ve Švýcarsku;
 • Vymáhání pohledávek, zajištění exekuce švýcarských společností a soukromých osob;
 • Švýcarské rozvodové právo a rodinné právo; mezinárodní a národní rozvody, sepsání rozvodové konvence, žádosti o ochraně manželství, žádosti o předběžná opatření, žaloby o rozvod, žaloby o výživné, žaloby o pozměnění rozvodového rozsudku, žaloby v záležitostech o děti, žaloby o otcovství;
 • švýcarské dědické právo: Hranice přesahující dědické záležitosti mezi Švýcarskem, Německem a Českou republikou při aplikaci švýcarského práva, žádosti o vystavení dokladu o nabytí dědictví, sepsání a kontrola závěti, dědických smluv a smluv o dělení dědictví, zastupování společenství dědiců, dědické žaloby, právo povinného dílu;
 • Obchodni právo;
 • Mezinárodni obchodni, české obchodni a mezinárodni občanske právo;
 • Family office;
 • Nájemní záležitosti;
 • Pracovní povolení v Švýcarsku;
 • Povolení k pobytu v Švýcarsku;
 • Žádosti o nabytí švýcarského občanství, usnadněné nabytí švýcarského občanství;
 • Právo na internetu, poradenství pří vystupování na internetu;
 • Všeobecné smluvní podmínky;
 • Sepsání a kontrola všeobecných smluvních podmínek dle švýcarského práva;
 • švýcarské trestní právo

 Právní poradenství a zastupování speciálně pro klienty z Německa a   České republiky:

 • Německé a české založení společnosti ve Švýcarsku, založení holdingové společnosti, založení pobočky společnosti;
 • Zřízení trvalého pobytu ve Švýcarsku;
 • Vedení soudních sporů a zastupování před soudy a úřady v celém Švýcarsku;
 • Švýcarské inkaso, Vymáhání pohledávek ve Švýcarsku;
 • Švýcarské, Německé a České dědické a rozvodové řízení, žaloby o výživné;
 • Pracovní povolení, povolení k pobytu, povolení ke stálému pobytu, povolení přestěhování rodiny za pracovníkem, nabytí švýcarského občanství německých a českách občanů;
 • Koupí a prodej nemovitostí ve Švýcarsku;
 • Obchodování mezi Švýcarskem, Německem a Českou republikou