Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Advokátní kancelář Stanislava Wittibschlager

  

Advokátní kancelář 

Stanislava Wittibschlager

     Dufourstrasse 165, CH- 8008 Curych

Svycarsko

Tel.: 0042 0 722 284 378

                0041 (0) 43 545 01 50   

           0041 (0) 78 906 81 09

 E-Mail: info@advokat-svycarsko.cz

Vstup na trh ve Švýcarsku - podnikaní - obchodní právo, právo obchodních společností, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a právo kapitálového trhu, s.r.o.

Poskytujeme konzultace jak českým i švýcarským klientům s obchodní činností ve Švýcarsku, tak podnikům a fyzickým osobám, jsou-li konfrontováni s právními otázkami v České republice nebo obchodní činností a outsourcingem právnických služeb. 

Zahraniční společnosti při vstupu na švýcarský trh mají komplexní podporu od „Wittibschlager“ právníků. Všichni naši právníci jsou specializováni na vybrané oblasti. Podle vašich potřeb pracující v týmu napříč celým oborem a převezmou koordinaci našimi externími pracovníky.
Náš komplexní balíček vstupu na trh ve Švýcarsku vám nabízí konkrétní služby

Vyhodnocení lokality a obchodních prostor

Společně s Vámi hodnotíme vhodná místa pro vaší společnost a podpoříme vás při zprostředkování obchodních prostorů ( při koupi nebo pronájmu vlastních obchodních prostor) nebo z adresy domicilu bez vlastních obchodních prostor.

Volba tvaru společnosti a obchodu

Při výběru optimální formy podoby společnosti , formulování podnikového účelu, návrh individuálních stanov, stejně jako se všemi společnostmi, ochranné známky a právní otázky ( objasnění ) a komplexní poradenství ve strategickém a právním smyslu.

Komplexní interdisciplinární podporu:

Podporujeme Vás s našimi odborníky ve všech interdisciplinárních oblastech jako je účetnictví, daně z příjmu právnických osob nebo sociální zabezpečení a zajišťujeme hladkou koordinaci všech oblastí.

Hodnocení výkonných ředitelů, správních rad a auditorů

Podporujeme Vás při hodnocení švýcarských ředitelů, správců stejně jako auditorů vaší společnosti.

Založení AG nebo GmbH ve Švýcarsku nebo registrace pobočky

Založíme Vaši švýcarskou AG, nebo společnost s omezeným ručením ( GmbH ) ve všech kantonech Švýcarska nebo zařídí registraci pobočky.

Komponování všech potřebných smluv

Při uzavření dalších potřebných smluv poskytujeme komplexní poradenství a vedeme smluvní jednání, kromě toho jsou vypracovány a revidované různé smlouvy a dokumenty jako jsou pracovní smlouvy, licenční smlouvy a obecně obchodní podmínky , smlouvy o spolupráci atd.

Komplexní právní péči Vaši společnosti

Po úspěšném vstupu na trh zajišťujeme komplexní právní péči (opatrování) vaši nově založené společnosti ve všech oblastech a předpokládáme také firemní hospodaření .

Komplexní právní poradnu od vás , vaši rodiny a vašich spolupracovníků 

Samozřejmě pečujeme a podporujeme vás, vaši rodiny, jakož také vaše zaměstnance, zejména pokud jde o příjezd, pobyt, daňové plánování, nákup nebo pronájem bytů od vlastníků, stejně jako plánování dědictví nebo plánování důchodu, včetně oficiální certifikace našimi notáři .

Otázky a další informace

Další otázky a informace podává advokátka Stanislava Wittibschlager pod telefonním číslem + 41 44 536 38 98 nebo +42 0 722 284 378 E-mail : info@advokat-svycarsko.cz je k Vaší dispozici.