Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Advokátní kancelář 

Stanislava Wittibschlager

 



 

Advokátní kancelář 

Stanislava Wittibschlager

     Dufourstrasse 165, CH- 8008 Curych

Svycarsko

Tel.: 0042 0 722 284 378

                0041 (0) 43 545 01 50   

           0041 (0) 78 906 81 09

 E-Mail: info@advokat-svycarsko.cz

Němečtí  advokati - Německe pravo Curych Svycarsko

Němečtí a švýcarští advokáti ze Švýcarska, Curych a Německa poskytuji společnostem a soukromým osobám poradenství v německém a ve Švýcarském právu, obzvlášť při právních otázkách týkajících se více zemi s hlavní kompetenci německého a švýcarského prava.

 

Jako němečtí a švýcarští advokáti z Curychu Svycarsko Vám poskytujeme poradenství jak v německém tak i v českém právu, především:

 

Právní případy se souvislosti k Německu tak i ke Švýcarsku:

 • zakládání společnosti (s.r.o., akciová společnost), založení německých společností ve Švýcarsku (Joint Venture, atd.), založení společností v Německu
 • německé a švýcarské obchodni pravo, pravo spolecenstvi, podnikani;
 • německé a švýcarské dědické právo, poslední závět, dědické smlouvý a smlouvy o dělení dědictví:
 • německé a švýcarské pracovní právo, právní poradenství v pracovním právu (sepsání pracovních smluv), smluvní právo (sepsání veškerých smluv, i smluv sui generis), obchodní právo, právo společnosti a právo podnikání;
 • německé a švýcarské obchodní právo a smluvní právo;
 • Zařízení různých povolení, pracovní povolení, povolení k pobytu v Německu a ve Švýcarsku;
 • sepsání a kontrola smluv;
 • Německé a švýcarské rozvodové právo, rodinné právo, mezinárodní rozvody v konstelacích mezi Německém a Švýcarskem, rozvody ve Švýcarsku a rozvody v Německu, poradenství o výhodách rozvodu dle německého nebo dle švýcarského práva, úmluvy z Haagu, mezinárodní soukromé hmotné a procesní právo, sepsání a kontrola německých a švýcarských manželských smluv, rozvodové právo a zaopatření ve stáří, dohody o rozvodu manželství, dohody o odloučení manželů, předběžná opatření, žaloby o rozvod, dohody o odloučení manželů, dohody o výživném, žaloby o výživném, aktiva v důchodovém spoření, pozměnění rozvodových rozsudků, žaloby o otcovství, žaloby v oblastí zájmů dětí, poradenství a žaloby ohledně opatrování dítěte a práva na péči o dítě dle švýcarského práva;
 • Vymáhání pohledávek v Švýcarsku, inkaso a exekuce švýcarských firem, společností a fyzických osob, vymáhání pohledávek, inkaso a německých firem a společností v Německu a ve Švýcarsku, právní zastupování v řízení o konkurs a bankrot, řízení o zabavování majetku, soudní upomínací řízení v Německu, písemné upomínky, platební upomínky a výzvy k zaplacení;
 • Výkon a uznání německých rozsudků ve Švýcarsku a švýcarských rozsudků v Německu;
 • Sepsání a kontrola smluv dle švýcarského a německého práva;
 • online-vystupování, atd. dle švýcarského a německého právaPrávo internetu, Vaše webové stránky;
 • Koupí a prodej nemovitostí, zastupování při konkurzu a bankrotu;
 • Zastupování před veškerými švýcarskými soudy jakož poradenství a mimosoudní zastupování u německých společností a firem;

Jako němečtí a švýcarští advokátki poskytujeme právní poradenství fyzickým osobám v následujících právních oblastech:

 • Německé Dědické právo (zajištění dokladu o nabytí dědictví, sepsání dědických smluv dle švýcarského a německého práva, smlouvy o dělení dědictví dle švýcarského a německého práva, veškeré smlouvy týkající se vypořádání dědictví dle švýcarského a německého práva, národní a mezinárodní dědické řízení mezi Švýcarskem, Německem a Českou republikou, převod pozemků a nemovitostí, dědické žaloby, zjištěni povinného dílu dědice ve Švýcarsku a jeho uplatnění, zjištěni povinného dílu dědice ve Německu a jeho uplatnění jakož i uplatnění náhradních požadavku vyplývající z postavění dědice dle německého práva);
 • Žádosti o pracovní povolení, o povolení k pobytu a jiná povolení ve Švýcarsku,
 • Německé Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (sepsání a kontrola německých a švýcarských pracovních smluv, výpovědí, placení mezd a požadavky vůči zaměstnavateli, nároky na dovolenou, kolektivní pracovní smlouvy, odškodnění a náhrady škody zaměstnance nebo zaměstnavatele, jiné nároky na odškodnění a náhrady škody;
 • family office;
 • Plánování insolvence, konkurzu a bankrotu, trust, koncern, nadace;
 • Poradenství při smluv o koupi nebo o prodej nemovitosti ve Švýcarsku a v Německu německými, českými nebo švýcarskými občany.